Hoogste spaarrente Europa en wereldwijd | FiFi Finance NL (2023)

Bij buitenlandse banken, bijvoorbeeld via Raisin kun je een hogere spaarrente krijgen. Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen in het buitenland? De spaarrente bij Nederlandse banken staan historisch laag. Sinds juli 2021 moet je bij de meeste banken zelfs betalen voor tegoeden boven 100,000 euro. De hoogste spaarrente vind je bij buitenlandse banken. Het grootste voordeel van sparen bij buitenlandse banken is de aanzienlijk hogere buitenlandse spaarrente. Maar er zijn ook belangrijke risico’s aan verbonden.

Hoogste spaarrente Europa

Bij welke buitenlandse banken kun jij de hoogste spaarrente krijgen? Wij kunnen je drie opties aanraden met de hoogste spaarrente:

 • Raisin biedt rente tot 3,50% per jaar. Raisin is een eenvoudig platform waar je de hoogste spaarrente bij buitenlandse banken kunt vinden.
 • Bigbank biedt anno 2023 1,30% voor flexibel sparen en 2,70% tot 3,20% % als je het tussen de 1 en 3 jaar vastlegt. Bigbank komt uit Estland en heeft gewoon een Nederlandstalige klantenservice.
 • Het Nederlandse Bunq heeft een gratis spaarrekening met 1.05% tot 1.31% rente op je spaartegoed.
 • is een goed alternatief op sparen bij buitenlandse banken. Hier beleg je met je spaargeld in leningen. Dit heeft een hoger risico, maar je krijgt een gegarandeerd rendement van 6,75%.

Een interessant alternatief is om een klein deel (5 tot 10%) in Bitcoin te beleggen. Het risico lijkt erg hoog, maar veel mensen én bedrijven (zoals Tesla en Microstrategy) zien het als een perfecte bescherming tegen inflatie en negatieve rente. Het is sterk aan te raden om het grootste deel van je aankoop minimaal 5 jaar aan te houden. Een goede manier om erin te stappen is door elke maand of week bij te kopen, en pas na 5 jaar denken om een klein deel te verkopen. Dit kan eenvoudig via een dienst zoals Bittr of Relai via een automatische bankoverschrijving.

Inhoud

 • 1 Sparen bij buitenlandse banken
 • 2 Hoogste spaarrente Europa binnen Eurozone
 • 3 Hoogste spaarrente wereldwijd
 • 4 Hoogste spaarrentes Nederland
 • 5 Lees verder
(Video) 🚨 Economen over 2023: Dit staat je te wachten. | Madelon Vos

Sparen bij buitenlandse banken

Sparen is sterk aan te raden. Door te sparen maak je een financiële buffer voor bijvoorbeeld noodgevallen of grote uitgaven die je over een bepaalde tijd denkt te doen.

Maar let op: Door inflatie daalt de waarde van je spaargeld! Wanneer je nu met je spaargeld bijvoorbeeld 100 broden kunt kopen, kun je over 10 jaar nog maar 80 broden kopen met hetzelfde geld. Door een redelijke spaarrente kun je spaargeld meegroeien met de inflatie. Daarom is een redelijke rente over je spaargeld heel belangrijk.

Voordelen hogere spaarrente buitenlandse banken

Hoogste spaarrente Europa en wereldwijd | FiFi Finance NL (1)
Er zijn 2 grote voordelen aan sparen in het buitenland. Op de eerste plaats krijg je een hogere spaarrente. Deze rente ligt vaak enkele tientallen procentpunten hoger ligt dan de spaarrente in Nederland.

(Video) 🚨 Dit staat ons te wachten… | Madelon Vos

Op de tweede plaats heb je net als sparen in Nederland, zekerheid dat je geld veilig is, zolang je spaart bij een Europese bank. Want bij banken in een EU-lidstaat is je spaargeld beschermd tot €100.000. Dit is dankzij het Europese depositogarantiestelsel. Deze regeling zorgt ervoor dat je spaargeld niet verdwijnt als de bank failliet gaat.

Nadelen hogere spaarrente buitenlandse banken

Maar er zijn zeker ook nadelen aan sparen in het buitenland, vooral als je kiest voor de hoogste rente. De hoogste spaarrente krijg je namelijk bij een spaardeposito van 10 tot 30 jaar. Kies je voor een deposito rekening dan heb je vaak te maken met deze langere looptijd. Gedurende deze looptijd heb je geen toegang tot je spaargeld. In sommige gevallen alleen tegen een boete. Kan of wil je zolang je spaargeld missen?

Een ander nadeel is dat er wel wat haken en ogen aan vastzitten een het depositogarantiestelsel. Een deel van je spaargeld kan je daarom wel degelijk kwijtraken als de bank failiet gaat. Als de bank is erkend door een nationale bank van een EU-lidstaat, is je spaargeld beschermd tot €100.000 met het Europese depositogarantiestelsel. Maar dan gelden wel deze voorwaarden:

 • Het depositogarantiestelsel geldt tot €100.000 per rekeninghouder per bank. Een dochterbank valt onder dezelfde bankonderneming, en dus binnen dezelfde €100.000.
 • Wanneer het depositogarantiestelsel in werking treedt, kan het zijn dat de nationale bank je spaargeld uitbetaalt in de lokale valuta, zoals in Poolse Zloty of Tsjechische Kronen. Dit kan hoge valutawisselkosten met zich meebrengen, met name wanneer het om een hoog spaarbedrag gaat.
 • Het kan zijn dat het lang duurt voordat de nationale bank je spaargeld uitkeert.
 • Het kan zijn dat je belasting moet betalen over je spaargeld gedurende of aan het einde van de looptijd van de spaarrekening. Zoek dit goed uit, zodat je niet aan het einde van de looptijd voor verrassingen komt te staan.

Hoogste spaarrente Europa binnen Eurozone

Binnen de Eurozone bij een niet-Nederlandse bank vind je de hoogste spaarrente overzichtelijk op de platforms van Raisin. Raisin en Savedo zijn samengegaan onder de naam Raisin en bemiddelen met banken om de hoogste spaarrente in Europa te krijgen voor hun klanten. Je zit dan in het segment tot 2,5% rente voor deposito sparen.

(Video) Ab Flipse: CORONA en OEKRAÏNE: De oorlog tegen de WAARHEID | GoudKoorts 43

Hoogste rente spaarrekening Europa buiten Eurozone

In de EU-landen Polen en Hongarije kun je op het moment heel hoge spaarrente vinden (juli 2022 resp. 6,5% en 10,75%). Het depositogarantiestelsel beschermt je ingelegde bedrag tot 100.000 euro, maar je spaargeld is in andere valuta dan de Euro – met alle nadelen van dien. Behalve wisselkosten die flink oplopen bij hoge bedragen, zijn die valuta minder stabiel. Zeker een optie, maar denk eraan dat het meer risico geeft.

Hoogste spaarrente wereldwijd

Buiten Europa liggen de spaarrentes fors hoger. De hoogste spaarrente wereldwijd ligt anno 2023 zelfs rond de 37%, bijvoorbeeld bij een depositospaarrekening in Argentinië. Of bekijk Guyana met ruim 48%. Maar of je spaargeld dat overleeft…

Er worden door deze buitenlandse banken echter strenge eisen gesteld aan het openen van een spaarrekening. In veel gevallen moet je woonachtig zijn in het land, met dus een geldig visum. In andere gevallen moet je zelf aantoonbaar een bepaald inkomen, baan of vermogen hebben om een rekening te kunnen openen bij de bank in kwestie.

Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan het sparen buiten Europa.

 • Valuta omwisselen – Om een storting te doen moet je euro’s omwisselen naar de lokale valuta. Valuta omwisselen kost altijd geld.
 • Koersschommelingen – Wat als je spaargeld gedurende de looptijd aanzienlijk minder waard wordt door koersschommelingen?
 • Politieke en economische stabiliteit – Wat gebeurt er als de bank failliet gaat of de economie van het land instort? De geschiedenis laat zien dat je dan in veel gevallen je geld kwijt bent. In sommige gevallen kun je nog aanspraak maken op een lokaal garantiestelsel en (een deel van) je spaargeld terugkrijgen.

Je kunt je spaargeld dus beter stallen in Nederland of binnen de Europese Unie, omdat het depositogarantiestelsel ervoor zorgt dat je geld veilig staat. Want laten we eerlijk zijn:

(Video) 🚨 Jouw veiligheid staat op het spel… CBDC & FTX | Madelon Vos

Als je risico wilt nemen met je spaargeld kun je het beter beleggen dan sparen bij banken buiten de EU.

Hoogste spaarrente Europa en wereldwijd | FiFi Finance NL (2)

Hoogste spaarrentes Nederland

De hoogste spaarrentes in Nederland liggen nu met maximaal 0,25% historisch laag. Met deze lage rentestand is het niet aan te raden om in Nederland meer te gaan sparen dan nodig.

Dit is weleens anders geweest. De hoogste spaarrente ooit in Nederland was maar liefst 11,6%, in 1980. Deze historisch hoge spaarrente in Nederland ging gepaard met een gemiddelde inflatie van 6,51%. Dit kun je nu bijna niet meer voorstellen.

Lees verder

 • Veilig beleggen met een hoog rendement is een betere optie dan sparen.
 • Tips om te sparen
 • Sparen gaat het snelst via Raisin of Bigbank.
 • Een gegarandeerd rendement van 6,75% bij

Videos

1. BEGINNEN MET BELEGGEN IN 2023 (AANDELEN)
(Focuss Op Financiën)
2. 🚩 Hoe doe je onderzoek naar een aandeel? & Ahold Delhaize - Aflevering #1 - MoneyTalks
(MoneyTalks)
3. Terugkijken: DNB College over inflatie met Klaas Knot | vragen en antwoorden uit de zaal
(DeNederlandscheBank)
4. Proof-Of-Work verbod weggestemd | Bitcoiners zijn opgelucht | BTC nieuws vandaag | #610
(BLOX)
5. vrijdag 11 juni webinar “Income investing”, waarom het anders is door Fred Hendriks
(Beleggen.com)
6. Hoe analyseer je een aandeel? Met Jim Tehupuring (ProBeleggen)
(Janneke Willemse)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 17/04/2023

Views: 6161

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.